Strefa dorośliMetody leczenia

Zabiegi kardiologiczne (lecznicze)

Atrioseptostomia balonowa (zabieg Rashkinda)

Atrioseptostomia balonowa polega na mechanicznym przerwaniu prze¬grody międzyprzedsionkowej w środkowej części, w miejscu otworu owalnego, za pomocą cewnika z balonikiem rozprężonym do około 1,5–2 cm. Cewnik ten wprowadzany jest od strony żylnej, najczęściej przez żyłę udową, przez prawy przedsionek i otwór owalny do przedsionka lewego. Tam balonik napełniany jest mieszaniną fizjologicznego roztworu soli i środka cieniującego, potem energicznie przeciągany do prawego przedsionka. Efektem udanego zabiegu jest swobodna komunikacja między przedsionkami.

 Zabieg Rashkinda

Technika wykonania zabiegu Rashkinda

 

Cewnik balonowy - Rashkind

Cewnik balonowy używany do zabiegu Rashkinda
 

Zabieg Rashkinda jest zabiegiem ratującym życie w przypadku większości noworodków z przełożeniem wielkich pni tętniczych. Powoduje on zwiększenie saturacji obwodowej noworodka, a co za tym idzie poprawia jego stan ogólny i pozwala na odłożenie o kilka dni – do czasu ustabilizowania się jego stanu – wykonania korekcji anatomicznej wady. Niekiedy noworodki z tą wadą i nieznacznie zmniejszoną saturacją obwodową, dobrze reagujące na podawanie prostaglandyny E1 (PGE1), nie wymagają zabiegu Rashkinda.
Atrioseptostomię wykonuje się również w przypadku zarośnięcia zastawki trójdzielnej z restrykcyjnym (ograniczającym przepływ krwi) ubytkiem międzyprzedsionkowym, w zarośnięciu zastawki płucnej bez ubytku międzykomorowego, jeżeli anatomia wady nie pozwala na otwarcie zarośniętej zastawki płucnej, w całkowitym nieprawidłowym spływie żył płucnych, jeżeli są do tego wskazania, oraz w złożonych siniczych wadach serca, w których swobodna komunikacja międzyprzedsionkowa może ratować życie dziecka. Te złożone wady najczęściej przebiegają z niedorozwojem jednej komory serca lub z zarośnięciem jednej zastawki przedsionkowo-komorowej. Zabieg prawie zawsze wykonuje się w pierwszych dniach życia dziecka, najczęściej w trybie pilnym, po rozpoznaniu wady i przewiezieniu małego pacjenta do w pełni wyposażonego ośrodka kardiologii i kardiochirurgii dziecięcej.

Autor: prof. Joanna Książyk
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej