Strefa dorośliMetody leczenia

Zabiegi kardiologiczne (lecznicze)

Inne zabiegi interwencyjne

Inne zabiegi interwencyjne wykonuje się u dzieci w zależności od indywidualnej sytuacji hemodynamicznej i rodzaju wady serca. Mogą być to zabiegi zamykania nieprawidłowych połączeń naczyniowych, np. aortalno-płucnych naczyń krążenia obocznego czy nieprawidłowych połączeń żylno-żylnych. Możliwe jest również zamykanie różnych przetok naczyniowych lub chirurgicznych połączeń aortalno-płucnych. Połączenia te zamykane są najczęściej sprężynkami wewnątrznaczyniowymi, niekiedy różnymi rodzajami zapinek Amplatza.

 

Zapinka Amplatza - 1

Zapinka do zamykania ubytków międzyprzedsionkowych

 

Zapinka Amplatza - 2

Zapinka do zamykania przetrwałego przewodu tętniczego
 
Autor: prof. Joanna Książyk
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej