Strefa dorośliMetody leczenia

Zabiegi kardiologiczne (lecznicze)

Ryzyko związane z zabiegami interwencyjnymi w wadach wrodzonych serca

Do powikłań zabiegów interwencyjnych w obrębie aorty zalicza się przebicie lub rozwarstwienie jej ściany. W razie przebicia ściany konieczna jest natychmiastowa interwencja chirurgiczna. W przypadku rozwarstwienia można metodą interwencyjną założyć tzw. stent pokryty, który uciska ścianę aorty i zapobiega rozwarstwieniu. W trakcie zabiegów w obrębie tętnic płucnych obserwuje się powikłania podobne do opisanych; podobne jest też leczenie. W przypadkach zamykania nieprawidłowych połączeń wewnątrzsercowych lub naczyniowych zawsze istnieje niebezpieczeństwo przesunięcia się materiału embolizacyjnego (np. sprężynki wewnątrznaczyniowej – coil lub zapinki Amplatza) do jam serca lub dużych tętnic. W takich przypadkach można usunąć materiał embolizacyjny metodą interwencyjną, rzadziej konieczna jest interwencja chirurgicznia.
Należy podkreślić, że tego typu powikłania zdarzają się bardzo rzadko, niemniej jednak rodzice w trakcie podpisywania świadomej zgody powinni być o nich poinformowani

Autor: prof. Joanna Książyk
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej