Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Serce jednokomorowe

Operacja dwukierunkowego zespolenia Glenna

Dwukierunkowe zespolenie Glenna (Bi-directional Glenn Operation, Glenn shunt) wykonuje się u pacjentów z wrodzoną wadą serca pod postacią serca jednokomorowego. Operacja przeprowadzana jest u dzieci wieku 4–6 miesięcy. Jej celem jest skierowanie krwi żylnej z górnej części ciała bezpośrednio do płuc dzięki zespoleniu żyły głównej górnej z prawą tętnicą płucną metodą „koniec do boku”.

Operacja Glenna (obok operacji hemi-Fontana) jest pierwszym etapem korekcji serca jednokomorowego metodą Fontana.

 

SV - Operacja Glenna

 
Operacja dwukierunkowego zespolenia Glenna
(na przykładzie serca jednokomorowego z HLV+MA+VSD)

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej