Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Serce jednokomorowe

Operacja hemi-Fontana

Operację hemi-Fontana (hemi-Fontan operation) wykonuje się u pacjentów z wrodzoną wadą serca pod postacią serca jednokomorowego. Przeprowadzana jest u dzieci wieku 4–6 miesięcy. Celem operacji jest skierowanie krwi żylnej z górnej części ciała bezpośrednio do płuc. W trakcie operacji zespala się żyłę główną górną z prawą tętnicą płucną oraz oddziela miejsce zespolenia od reszty prawego przedsionka poprzeczną łatą z tworzywa sztucznego.

Operacja hemi-Fontana (obok operacji Glenna) jest pierwszym etapem korekcji serca jednokomorowego metodą Fontana.

 

Operacja hemi-Fontana

Operacja hemi-Fontana (na przykładzie serca jednokomorowego typu HLHS)

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej