Strefa rodzicaDiagnostyka

Nieinwazyjne badania diagnostyczne

Badanie holterowskie EKG

Obserwację pracy serca w dłuższym okresie umożliwia badanie EKG wykonane metodą Holtera. Pozwala ono ocenić pracę serca nie tylko w spoczynku, ale i w trakcie wykonywania codziennych czynności.

 

Holter

 

Podczas badania elektrody naklejone na klatkę piersiową pacjenta połączone są z urządzeniem rejestrującym wielkości walkmana, które zapisuje elektryczną czynność mięśnia sercowego. Monitorowanie pracy serca trwa najczęściej około 24 godzin, ale może być wydłużone nawet do 7 dni.

Po zakończeniu badania lekarz odczytuje zapis i analizuje go. Jeśli zaburzenia rytmu serca występują podczas wysiłku fizycznego, konieczne jest wykonanie dodatkowych badań.

Badanie EKG metodą Holtera jest bezbolesne i nie niesie ze sobą żadnego ryzyka.

Autor: dr Anke Kowert, tłum. Monika Bystrzyńska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej