Strefa rodzicaDiagnostyka

Nieinwazyjne badania diagnostyczne

Tomografia komputerowa

Tomografia komputerowa (computer tomography – CT) zyskała na znaczeniu w procesie diagnozy wrodzonych wad serca, za sprawą ograniczenia stosowanej dawki promieniowania jonizującego w urządzeniach najnowszej generacji. W planowaniu przedoperacyjnym oraz w pooperacyjnych badaniach kontrolnych pozwala na przejrzyste obrazowanie złożonych wad serca i wielkich naczyń.

 

Tomografia

 

Wielorzędowa tomografia komputerowa (Multi-row-Detector Computed Tomography – MDCT) stosowana jest ponadto w celu oceny naczyń wieńcowych, np. po operacji przełożenia wielkich pni tętniczych. U dzieci w wieku niemowlęcym czynnikami ograniczającymi zastosowanie tomografii komputerowej były wysokie częstotliwości pracy serca i konieczna ekspozycja na promieniowanie. Nowsze metody pozwalają na wykonanie badania przy zastosowaniu mniejszej dawki promieniowania również u niemowląt i stanowią alternatywę dla inwazyjnego cewnikowania serca. Jeśli przy pomocy badania echokardiograficznego nie można dokonać wystarczającej oceny i jednocześnie występują przeciwwskazania dla rezonansu magnetycznego (np. po wszczepieniu kardiowertera-defibrylatora ICD), wówczas można zastępczo wybrać metodę wielorzędowej tomografii komputerowej. Jeśli zdjęcia są wykonywane nieprzerwanie w trakcie następujących po sobie cyklów pracy serca, można na ich podstawie ocenić nie tylko warunki anatomiczne, lecz również funkcję komór serca i zastawek.

 

Autor: dr Daniel Theisen, tłum. Monika Bystrzyńska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej