Strefa rodzicaPowikłania wad serca

Zespół Fallota po korekcji

Zmiany w aorcie po korekcji zaspołu Fallota

Najczęstszym wskazaniem do reoperacji pacjentów po korekcji zespołu Fallota są zaburzenia w drodze odpływu prawej komory.

Często nie zwracamy uwagi, że zmiany patologiczne mogą dotyczyć również drogi odpływu lewej komory. W badaniach echokardiograficznych u dorosłych pacjentów stwierdza się postępujące poszerzenie aorty wstępującej i niedomykalność zastawki aorty. Przypuszcza się, że jest to spowodowane zwiększonym przepływem krwi przez aortę, w związku z prawo-lewym przeciekiem przez ubytek międzykomorowy przed korekcją wady.

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej