Strefa dorośliMetody leczenia

Chirurgiczne leczenie ciężkiej niewydolności krążenia

Serce obarczone wrodzoną wadą może wymagać wsparcia – zarówno przed operacją, jak i po korekcji wady. Najczęstszą formą wspomagania układu krążenia jest leczenie farmakologiczne. Zazwyczaj są to leki podawane w postaci ciągłych infuzji dożyl¬nych, zwiększające siłę skurczu mięśnia sercowego (tzw. leki inotropowe). Niekiedy maksymalne dawki leków nie są wystarczające, aby serce samodzielnie zaopatrywało w krew cały organizm. W takich sytuacjach współczesna medycyna dysponuje możliwością mechanicznego wspomagania układu krążenia w postaci układu ECMO oraz tzw. sztucznego serca, a jeżeli nie istnieją szanse na powrót wydolnej funkcji własnego serca – transplantacji serca.

Autor: dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej