Strefa dorośliZaburzenia rytmu

Powstawanie impulsu i jego rozprzestrzenianie się w sercu

Serce zbudowane jest z dwóch typów komórek:

  • generujących impuls elektryczny i przekazujących go dalej; komórki te tworzą układ bodźcotwórczo-przewodzący serca
  • reagujących skurczem na otrzymywane impulsy (są to tzw. komórki robocze mięśnia sercowego).

Impuls pobudzający serce do pracy powstaje w węźle zatokowo-przedsionkowym. Jest to fizjologiczny rozrusznik serca. Pobudzenie rozprzestrzenia się stamtąd najpierw na obydwa przedsionki i pobudza je do skurczu. Dalej przenosi się z lekkim opóźnieniem przez węzeł przedsionkowo-komorowy do obydwu komór serca. Tu włókna układu bodźcoprzewodzącego rozgałęziają się i pobudzają komory serca do pracy, czyli do skurczu.

Przewodzenie impulsow w sercu

 
Autor: dr Anke Kowert; tłum. Monika Bystrzyńska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej