Strefa dorośliSeks i antykoncepcja

Choroby serca, w tym wady wrodzone u kobiet mogą być istotną przyczyną powikłań w ciąży, a w niektórych sytuacjach prowadzić do zgonu ciężarnej lub położnicy. Ocena ryzyka jest kwestią indywidualną, dlatego też przed planowanym rozpoczęciem życia seksualnego młoda osoba powinna skorzystać z konsultacji kardiologicznej w celu uzyskania informacji, czy aktywność seksualna w jej przypadku nie jest przeciwwskazana, a w przypadku kobiet, jakie ryzyko wiąże się z ewentualną ciążą oraz jakie metody antykoncepcji są bezpieczne i zalecane.

Autor: Aleksandra Lignar-Czyż
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej