Strefa dorośliWakacje i podróże

Podróże kształcą, cieszą i pozostawiają miłe wspomnienia, gdyż kojarzone są z czasem wolnym, ze swobodą zajęć i miłym towarzystwem. Należy jednak zadbać o to, aby dostosować plany wakacyjne do swoich możliwości zdrowotnych.

Osoby wydolne hemodynamicznie, np. po całkowitych korektach niewielkich zwężeń naczyniowych lub ubytków (gdy rezultat operacji jest pomyślny) oraz te, których wady serca (np. małe ubytki międzykomorowe) nie wymagają interwencji kardiochirurgicznej, nie podlegają praktycznie żadnym ograniczeniom ze względu na cel i rodzaj podróży. Wystarczy konsultacja internistyczna, odpowiednie ubezpieczenie i zwykłe środki ostrożności.

Natomiast osoby z ograniczoną wydolnością krążeniową powinny wyruszać w podróż dobrze zaplanowaną. Należy z odpowiednim wyprzedzeniem zapytać o radę lekarza internistę, a w przypadku dalekich podróży – także kardiologa.

Autor: Monika Bystrzyńska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej