Strefa dorośliWakacje i podróże

Zabezpieczenie medyczne i ubezpieczenie

Ważnym elementem w wyborze celu podróży jest dostępność lekarza kardiologa w miejscu spędzania czasu wolnego, oraz upewnienie się, czy będzie można się z nim porozumieć w języku, którym władamy. Dobrze jest również zakupić rozmówki, którymi można się będzie posłużyć, aby w nagłym wypadku wezwać pomoc i poinformować służby medyczne o wadzie serca.

Przed wyjazdem należy zaopatrzyć się w numery telefonów miejscowych kardiologów oraz w informację o najbliższym szpitalu i centrum leczenia wad serca. Należy zabrać ze sobą kopie dokumentów medycznych, które zawierają informacje o aktualnym stanie zdrowia, o przyjmowanych lekach i ich dawkach oraz o przebytych zabiegach i operacjach. W podróży zagranicznej dokumenty te najlepiej posiadać przetłumaczone na język angielski.

Konieczne jest zabezpieczenie się w odpowiedni zapas przyjmowanych leków oraz – na wypadek nieprzewidzianego przedłużenia się podróży – w recepty pozwalające je zrealizować w aptekach w miejscu odpoczynku.

Należy pamiętać też o właściwym przechowywaniu leków w trakcie podróży oraz w planowanym miejscu pobytu – szczególnie dotyczy to leków wymagających przechowywania w lodówce (np. antybiotyków w płynie, kropli, maści i kremów robionych w aptece na zamówienie, leków przywracających naturalną florę bakteryjną, pasków do pomiaru INR, etc.).

Gdy podróżujemy samolotem, wszelkie leki w płynie bezpieczniej przewozić w bagażu podręcznym, gdyż temperatury w luku bagażowym mogą spadać poniżej zera stopni Celsjusza. Pamiętajmy jednak, że na większości lotnisk pasażer może wnosić na pokład samolotu wyłącznie takie płyny, których pojedyncze opakowanie mieści nie więcej niż 100 mililitrów. Wszystkie wnoszone płyny muszą być zapakowane do przezroczystej zamykanej torby, której pojemność nie przekracza 1 litra. Ograniczenia nie obejmują leków niezbędnych w podróży. Artykuły te muszą oczywiście zostać okazane w trakcie kontroli bezpieczeństwa.

W przypadku podróży zagranicznych radzimy również zabrać ze sobą podwójne dawki leków, umieszczając je w dwóch różnych torbach (unikniemy kłopotów w przypadku zagubienia bagażu np. podczas podróży samolotem).

Aby móc korzystać z bezpłatnej opieki medycznej podczas podróży zagranicznych, konieczne jest posiadanie dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie zdrowotne i/lub turystyczne. W krajach członkowskich Unii Europejskiej oraz w Norwegii, Szwajcarii, Liechtensteinie i Islandii dokumentem podstawowym jest bezpłatnie wydawana przez Narodowy Fundusz Zdrowia Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ). Przed wyjazdem należy jednak zapoznać się z zasadami korzystania z EKUZ w danym kraju oraz zadbać o to, aby karta wydana była na czas nieco dłuższy niż trwanie podróży. Pamiętajmy też, że Narodowy Fundusz Zdrowia nie pokrywa wszystkich kosztów związanych z leczeniem za granicą. Bardzo ważne z punktu widzenia osób z wadami serca – koszty transportu medycznego do Polski nie podlegają refundacji, podobnie jak koszty ratownictwa górskiego, na co szczególnie zwrócić uwagę powinny rodziny wyjeżdżające na narty. Zamiast podejmować ryzyko, lepiej jest zakupić polisę ubezpieczenia turystycznego dla rodziny, a dla osoby z wadą serca polisę dla przewlekle chorych. Również w tym wypadku istotne jest zapoznanie się z warunkami wykupionej dodatkowo polisy turystycznej, żeby uniknąć przykrych niespodzianek.

 

Karta EKUZ


Podczas podróży najlepiej jest nosić numer polisy i numer telefonu ubezpieczyciela oraz kartę EKUZ zawsze przy sobie, tak jak dokument tożsamości.

Autor: Monika Bystrzyńska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej