Strefa rodzicaPrenatalne wykrywanie wad serca

Badania w czasie ciąży

Poziom I - Podstawowe badanie serca płodu

Badania serca płodu przeprowadza się dwuetapowo. Pierwszy etap polega na odróżnieniu prawidłowej budowy serca od nietypowej, zatem jego celem jest wykrycie problemu kardiologicznego, natomiast kolejny etap polega na przeprowadzeniu badania specjalistycznego.
Jeszcze do niedawna pierwszy etap badania serca nazywano skriningowym (przesiewowym), a drugi etap badaniem echokardiograficznym, dla podkreślenia różnic pomiędzy nimi. Podział jednak nie jest precyzyjny.

 

PROTOKÓŁ PODSTAWOWEGO BADANIA SERCA PŁODU

Protokol badania serca plodu

 

Wynik badania podstawowego serca płodu wraz z dokumentacją powinien zawierać jeden z trzech wniosków:

  1. Uzyskano obraz prawidłowej budowy serca płodu (łącznie z łukiem aorty lub łuku aorty nie oceniono), bez zaburzeń hemodynamicznych w badaniu za pomocą kolorowego Dopplera.
  2. Uzyskano obraz prawidłowej budowy serca płodu, ale wykryto zaburzenia hemodynamiczne (i/lub zaburzenia rytmu) i skierowano ciężarną na badanie echokardiograficzne.
  3. Uzyskano obraz serca płodu sugerujący anomalię strukturalną bez zaburzeń czynnościowych lub z zaburzeniami czynnościowymi i skierowano ciężarną na badanie echokardiograficzne w trybie planowym lub pilnym.

Na końcu formularza powinny być zamieszczone informacje dla pacjenta dotyczące ułożenia płodu, otyłości pacjentki, ilości płynu owodniowego, które mogą utrudniać interpretację badania. Należy pamiętać, że część problemów kardiologicznych może ujawnić się w późniejszym okresie życia płodowego lub dopiero po urodzeniu.

Autor: prof. Maria Respondek-Liberska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej