Strefa rodzicaRozwój serca płodu

Układ krążenia zarodka i płodu to pierwszy główny system decydujący o dalszym rozwoju ciąży.

Rozwój serca płodu przypada na okres embriogenezy (rozwoju zarodka), począwszy od 3. tygodnia ciąży, a krytyczny okres to 20–50 dni od czasu zapłodnienia. Ponieważ u zarodka i płodu płuca nie zapewniają utlenowania krwi, rolę tę spełnia łożysko. Większość anomalii w układzie sercowo-naczyniowym nie wpływa na rozwój płodu, natomiast ujawnia się w późniejszym wieku po porodzie, w różnym czasie po odcięciu pępowiny, po zmianach w układzie krążenia związanych z podjęciem przez płuca funkcji utlenowania krwi.

 

ETAPY ROZWOJU SERCA
15. dzień
 Pojedyncza cewa sercowa

 

Serce początkowo jest płaską strukturą, z której staje się pojedynczą cewą sercową o rozwidlonych końcach.

20. dzień
Wygiecie cewy sercowej

 

 

Cewa ta rozrasta się wzdłuż i podlega procesowi zwanemu "cardiac loop"– następuje jej wygięcie w kształcie litery S, a później litery U. W większości przypadków (prawidłowego rozwoju) skręcanie się cewy sercowej wokół własnej osi zachodzi w prawo, dlatego koniuszek serca układa się po lewej stronie.
22. dzień
 Rozrastanie serca

 

Po zakończonym procesie skręcania, zewnętrzny obraz serca jest już podobny do serca osoby dorosłej. W części górnej – dogłowowej – można wyróżnić pień tętniczy, otoczony przez uszka przedsionków, w odcinku ogonowym – komory serca. Cały zarodek mierzy ok. 5–6 mm.
28.–35. dzień
 Zakonczony rozwoj przegrod

 

W miarę podłużnego wzrostu cewy sercowej, poza jej skręcaniem jednocześnie dochodzi do podziałów wewnętrznych z fałdów wsierdzia, czyli wyściółki serca (wykształcają się przedsionki i komory serca).
37.–44. dzień

 Zakonczony rozwoj serca plodu

Zakończenie rozwoju serca zarodka.
 
 Autor: prof. Maria Respondek-Liberska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. dr hab. med. E. Malca, dr hab. med. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej