Strefa rodzicaWady serca - jak i dlaczego powstają?

Wady serca i naczyń krwionośnych stanowią około 25% wszystkich wad i są najczęstszą grupą wad występujących u człowieka. Obecnie można przyjąć, że 3 noworodki na 1000 rodzą się z ciężkimi wadami serca, 6 na 1000 prezentuje wady średniociężkie, a 9–20 na 1000 ma wady łagodne pod postacią zwężeń zastawkowych lub niewielkich ubytków przegród. W skali globalnej oznacza to rocznie 1,2 mln dzieci z wadami serca, w tym 400 000 z wadami ciężkimi. A zatem jest to jeden z głównych problemów medycznych i społecznych współczesnego świata.

Autor: prof. Maria Respondek-Liberska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej