Strefa rodzicaKiedy i w jaki sposób powiedzieć dziecku, że będzie miało operację?

Pobyt w szpitalu jest dla dziecka sytuacją silnie stresogenną, co w połączeniu ze świadomością choroby jest dla niego ciężkim i traumatycznym przeżyciem. Dzieci czują silny lęk przed nieznanym, przed czekającymi je zabiegami, operacjami, bólem, dyskomfortem, uzależnieniem od nieznanych osób, rozdzieleniem z rodzicami, a w przypadku starszych dzieci – również przed rozstaniem z przyjaciółmi, ograniczeniem wolności i samodzielności, a niekiedy również przed śmiercią.

Znajdując się w szpitalu, dziecko zostaje wyrwane z dobrze znanego mu otoczenia: traci poczucie bezpieczeństwa, jakie zapewniają mu dom, rodzina i przyjaciele, trafia do nowego – postrzeganego często jako wrogie – środowiska, w którym bardzo silnie odczuwa izolację. Akceptację utrudnia dodatkowo konieczność zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń oraz dopasowania się do procedur szpitalnych.

 

Autorzy: prof. dr hab. Katarzyna Januszewska, Edyta Paradzińska, Małgorzata Pawłowska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej