Strefa rodzicaPrzed przyjęciem do szpitala

Zanim dziecko zostanie przyjęte do szpitala, rodzice powinni skompletować i przekazać ośrodkowi, w którym planowane jest leczenie, kopie całej będącej w ich posiadaniu dokumentacji, dotyczącej poprzednich pobytów dziecka w szpitalu, rezultatów kontroli i badań, szczególnie echokardiograficznych oraz hemodynamicznych (cewnikowania serca). W przypadku dziecka od początku prowadzonego przez ten sam ośrodek, kopie wszystkich dokumentów znajdują się w archiwum szpitala.

Termin przyjęcia do szpitala jest zazwyczaj ustalany na kilka tygodni czy miesięcy wcześniej. W tym czasie stan dziecka może się jednak pogorszyć, mogą pojawić się nowe niepokojące objawy i wówczas konieczne jest przyspieszenie terminu. Może też on być opóźniony z uwagi np. na ewentualne choroby zakaźne, na które często zapadają małe dzieci. We wszystkich tego typu sytuacjach rodzice powinni natychmiast skontaktować się z lekarzem prowadzącym oraz ze szpitalem, w celu omówienia dalszego postępowania. Dziecko może być poddane zabiegowi tylko wtedy, gdy jego stan zdrowia jest idealny (przed każdą planowaną operacją lub cewnikowaniem serca wykonuje się wszystkie badania i testy w celu wykluczenia infekcji).

Bardzo ważnym elementem przygotowania do operacji jest kontrola stanu uzębienia. Próchnica zębów, będąca źródłem rozsiewu bakterii, niesie ze sobą ryzyko rozwoju bakteryjnego zapalenia wsierdzia w okresie pooperacyjnym i powinna być bezwzględnie przed operacją wyleczona.

W ostatnich 3–6 tygodniach przed operacją kardiochirurgiczną nie należy już planować żadnych szczepień.

 

Autorzy: dr hab. Katarzyna Januszewska, Edyta Paradzińska, Małgorzata Pawłowska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej