Strefa rodzicaWakacje i podróże

Podróże kształcą, cieszą i pozostawiają miłe wspomnienia, gdyż kojarzone są z czasem wolnym, ze swobodą zajęć i miłym towarzystwem. Dzieci z wadami serca również kochają podróże. Zadbajmy o to, aby dostosować plany wakacyjne do możliwości naszego dziecka.
Dzieci wydolne hemodynamicznie, np. po całkowitych korekcjach niewielkich zwężeń naczyniowych lub ubytków (gdy rezultat operacji jest pomyślny) oraz te, których wady serca (np. małe ubytki międzykomorowe) nie wymagają interwencji kardiochirurgicznej, nie podlegają praktycznie żadnym ograniczeniom ze względu na cel i rodzaj podróży. Wystarczy konsultacja pediatryczna, odpowiednie ubezpieczenie i zwykłe środki ostrożności.

Wakacje i podroze 1

Wybierając miejsce i formę wypoczynku, rodzice powinni brać pod uwagę możliwości swojego dziecka


Natomiast dzieci z ograniczoną wydolnością krążeniową powinny wyruszać w podróż dobrze zaplanowaną. Należy z odpowiednim wyprzedzeniem zapytać o radę lekarza pediatrę, a w przypadku dalekich podróży – także kardiologa.


Ważne!

Planując wakacje z dzieckiem z wadą serca należy pamiętać o kilku podstawowych zasadach, aby chęć sprawienia dziecku radości nie doprowadziła do przeciążenia jego organizmu:

  • temperatura – nie zabieraj dziecka w miejsca zbyt zimne lub zbyt gorące;
  • zaplanuj przerwy w czasie długiej podróży;
  • wybierz najlepszy dla twojego dziecka środek transportu;
  • pamiętaj o pojeniu dziecka w trakcie podróży i zadbaj o higienę posiłków w miejscu pobytu;
  • zabierz dokumentację medyczną dziecka (jadąc za granicę wraz z tłumaczeniem) i wykup potrzebne ubezpieczenia;
  • sprawdź, jak możesz szybko otrzymać pomoc medyczną w miejscu pobytu, zapisz numery telefonów do najbliższego lekarza pediatry, kardiologa i szpitala;
  • zabierz odpowiednią ilość leków, zadbaj o właściwe ich przechowywanie;
  • zadbaj, aby dziecko miało wykonane wszystkie szczepienia obowiązkowe oraz dodatkowe (także te związane z miejscem wyjazdu).


Autor: Monika Bystrzyńska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej