Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Atrezja (zarośnięcie) zastawki mitralnej

Atrezja (zarośnięcie) zastawki mitralnej (mitral atresia - MA) jest to wrodzona wada serca polegająca na całkowitym braku komunikacji pomiędzy lewym przedsionkiem a lewą komorą. Współistnieje z różnymi formami niedorozwoju struktur lewego serca. Wada ta należy do grupy wrodzonych wad serca typu serca jednokomorowego i wymaga leczenia zakończonego operacją Fontana.

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej