Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Atrezja (zarośnięcie) zastawki trójdzielnej

Zarośnięcie zastawki trójdzielnej (atrezja zastawki trójdzielnej, tricuspid atresia – TA) to wrodzona wada serca należąca do najczęstszych postaci serca jednokomorowego. Wada ta polega na występowaniu błony włóknisto-tłuszczowej w miejscu zastawki trójdzielnej, całkowicie zamykającej komunikację pomiędzy prawym przedsionkiem a prawą komorą. Dopływ do prawej komory odbywa się od komory lewej przez ubytek w przegrodzie międzykomorowej. Prawa komora w tej wadzie jest zazwyczaj niedorozwinięta i zaopatrzona najczęściej tylko w część wypływową pod zastawką płucną. Zastawka płucna często bywa zwężona lub zarośnięta.

Leczenie obejmuje zazwyczaj 3-etapowe postępowanie operacyjne, zakończone operacją Fontana.

 

SV - TA

A. Zdrowe serce B. Atrezja zastawki trójdzielnej

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej