Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych

Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych (partial anomalous pulmonary venous drainage – PAPVD) jest wrodzoną wadą serca, w której część żył płucnych uchodzi poza lewym przedsionkiem. Następstwem wady jest zwiększony przepływ płucny.

 

PAPVD
 
A. Zdrowe serce B. Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych do prawego przedsionka
C. Częściowy nieprawidłowy spływ żył płucnych do żyły głównej górnej

 

Leczenie
Leczenie operacyjne polega na zamknięciu ubytku przegrody międzyprzedsionkowej łatą z osierdzia lub tworzywa sztucznego i skierowaniu spływu z nieprawidłowo uchodzących żył płucnych do lewego przedsionka.

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej