Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Dwunapływowa lewa komora

Dwunapływowa lewa komora (double inlet left ventricle – DILV) jest wrodzoną wadą serca typu serca jednokomorowego, polegającą na obecności dwóch zastawek przedsionkowo-komorowych (zastawka trójdzielna i mitralna), uchodzących całkowicie lub częściowo (przynajmniej w 50%) do lewej komory. Lewa komora jest jedyną dobrze rozwiniętą komorą, natomiast prawa posiada dobrze wykształconą tylko część odpływową i jest połączona ubytkiem międzykomorowym z komorą lewą.

Wada może przyjmować różne formy, z charakterystycznymi dla nich objawami, które wymagają zastosowania odmiennej strategii postępowania chirurgicznego. Większość dzieci kwalifikuje się do leczenia metodą Fontana. Pierwszy etap 3-etapowego postępowania zależy od szczegółowej anatomii wady.

 

SV - DILV

A. Zdrowe serce B. Dwunapływowa lewa komora serca współistniejąca z przełożeniem wielkich pni tętniczych i inwersją komór serca

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej