Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Kanał przedsionkowo-komorowy

Kanał przedsionkowo-komorowy (wada wypustek wsierdziowych, ubytek przegrody przedsionkowo-komorowej, atrioventricular canal – AVC) obejmuje grupę wrodzonych wad serca, których cechą wspólną jest różnego stopnia niedorozwój przegrody międzyprzedsionkowej i międzykomorowej oraz nieprawidłowo wykształcone zastawki przedsionkowo-komorowe (tj. zastawka mitralna i trójdzielna).

Dużą rolę w powstawaniu tej grupy wad przypisuje się nieprawidłowościom genetycznym, a niemal 70% dzieci z kanałem przedsionkowo-komorowym to dzieci z zespołem Downa.

Do celów praktycznych wprowadzono podział kanału przedsionkowo-komorowego na:

  1. Częściowy kanał przedsionkowo-komorowy (partial atrioventricular canal – PAVC) – zwany ubytkiem przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu pierwotnego (ostium primum atrial septal defect – ASD I).
  2. Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy (common atrioventricular canal – CAVC)
  3. Przejściowy kanał przedsionkowo-komorowy (transitional atrioventricular canal – TAVC)

 AVC

 

A. Zdrowe serce B. Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy

 

Należy pamiętać, że jest to podział sztuczny, a wady mogą przyjmować w sposób płynny postać od najmniej do najbardziej złożonych.

Jeśli przegroda międzykomorowa położona jest niesymetrycznie, a jedna z komór pozostaje niedorozwinięta, mówi się o tzw. niezrównoważonej postaci kanału przedsionkowo-komorowego.

Objawy
Objawy przecieku krwi tylko na poziomie przedsionków są identyczne jak objawy ubytku przegrody międzyprzedsionkowej typu otworu wtórnego (ASD II). Złożone postaci wady – z komunikacją zarówno na poziomie przedsionków, jak i komór – ujawniają się wkrótce po urodzeniu objawami niewydolności krążenia (pocenie się, męczenie się przy jedzeniu, duszność, powiększenie wątroby i opóźnienie rozwoju fizycznego).

Leczenie
Wskazania do leczenia operacyjnego zależą od postaci wady; po wystąpieniu objawów niewydolności krążenia należy natychmiast podjąć leczenie operacyjne.

Możliwe techniki korekcji chirurgicznej:

  1. Operacja z zastosowaniem techniki „dwóch łat” umożliwiająca anatomiczną korekcję wady.
  2. Operacja zamkniecia ubytku przegrody międzyprzedsionkowej z plastyką zastawki mitralnej.
  3. Czasowy banding pnia tętnicy płucnej.

 AVC korekcja

 

Całkowity kanał przedsionkowo-komorowy po korekcji

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej