Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Niezrównoważony kanał przedsionkowo-komorowy

Niezrównoważony kanał przedsionkowo-komorowy jest odmianą wrodzonej wady serca pod postacią całkowitego kanału przedsionkowo-komorowego z towarzyszącym niedorozwojem jednej z komór (najczęściej lewej). Zaliczany jest do wad typu serca jednokomorowego.

Leczenie polega na 3-etapowej korekcji chirurgicznej zakończonej operacją Fontana.

 

SV - Niezrownowazony AVC

A. Zdrowe serce B. Niezrównoważony kanał przedsionkowo-komorowy

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej