Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Okienko aortalno-płucne

Okienko aortalno-płucne (ubytek przegrody aortalno-płucnej, aorto-pulmonary window – APW) jest wrodzoną wadą serca polegającą na nieprawidłowej komunikacji pomiędzy aortą wstępującą a pniem płucnym, powyżej prawidłowo wykształconych zastawek. W 50% współistnieje z innymi wadami.

 APW

 

 A. Zdrowe serce  B. Okienko aortalno-płucne

 

Objawy
Objawy są zależne od rozmiaru okienka. Należą do nich: szmer skurczowo-rozkurczowy, chybkie tętno oraz duża różnica skurczowo-rozkurczowa ciśnienia tętniczego. Niewydolność krążenia rozwija się już w okresie noworodkowym, a jeżeli dziecko przeżyje, w późniejszym okresie może dojść do rozwoju nieodwracalnego nadciśnienia płucnego.

Leczenie
Leczenie operacyjne należy podjąć w momencie ustalenia rozpoznania. Okienko o małych rozmiarach można podwiązać w ten sam sposób, jak przetrwały przewód tętniczy. W pozostałych przypadkach okienko zamyka się za pomocą sztucznej łaty.

 APW korekcja
 
 Technika zamknięcia okienka aortalno-płucnego łatą z tworzywa sztucznego

 

Powikłania
W trakcie zabiegu zamknięcia okienka aortalno-płucnego łatą z tworzywa sztucznego może dojść do uszkodzenia naczyń wieńcowych oraz zastawki aorty. Wyniki odległe są bardzo dobre, a śmiertelność okołooperacyjna znikoma, jeśli leczenie operacyjne zostało podjęte przed wytworzeniem się nieodwracalnego nadciśnienia płucnego.

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej