Strefa rodzicaPowikłania wad serca

Zadaniem układu krążenia jest zaopatrywanie narządów w tlen i substancje niezbędne do przemian metabolicznych oraz usuwanie z nich szkodliwych produktów przemiany materii. Prawidłowo zbudowany i funkcjonujący układ krążenia wykazuje zdumiewającą sprawność w realizacji tych zadań.

Budowa ukladu krazenia

Wrodzone wady układu sercowo-naczyniowego upośledzają jednak sprawność całego systemu już od pierwszych chwil życia, począwszy od okresu płodowego – prowadząc do wielorakich następstw i wpływając niekorzystnie na rozwój w praktycznie wszystkich aspektach.

Autor: dr med. Wojciech Mądry
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej