Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Przetoki tętnic wieńcowych

Przetoka tętnicy wieńcowej jest to wrodzona wada serca polegająca na nieprawidłowym połączeniu pomiędzy tętnicą wieńcową a jamą serca (komorą, przedsionkiem) lub dużym naczyniem w otoczeniu serca (żyłą główną, tętnicą lub żyłą płucną). Przetoki dotyczą najczęściej prawej tętnicy wieńcowej, a miejscem ich ujścia są najczęściej: prawa komora, prawy przedsionek, pień płucny, rzadziej jamy i naczynia krążenia systemowego.

 

Przetoka tetnicy wiencowej

 

 
A. Zdrowe serce B. Przetoka prawej tętnicy wieńcowej

 

Objawy
Wrodzone przetoki tętnic wieńcowych wykrywa się zwykle w okresie niemowlęcym lub we wczesnym dzieciństwie, stwierdzając ciągły szmer skurczowo-rozkurczowy nad sercem. Często nie dają one w ogóle objawów. Natomiast nieleczone sprzyjają wystąpieniu w późniejszym okresie życia bakteryjnego zapalenia wsierdzia, zmian niedokrwiennych mięśnia sercowego (z zawałem serca włącznie), zaburzeń rytmu (np. migotania przedsionków); niekiedy prowadzą do niewydolności krążenia.

Leczenie
Wskazane jest wczesne leczenie operacyjne polegające na podwiązaniu lub rozdzieleniu przetoki. Możliwe jest również zamknięcie przetoki sprężynkami wprowadzanymi specjalnymi cewnikami z dostępu naczyniowego.

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej