Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Serce trójprzedsionkowe

Serce trójprzedsionkowe (cor triatriatum) to jedna z najrzadszych wrodzonych wad serca, polegająca na obecności w jamie lewego przedsionka włóknistej przegrody z małym, centralnie umiejscowionym otworem.

 

Serce trojprzedsionkowe

A. Zdrowe serce B. Serce trójprzedsionkowe

 

Objawy
Objawy zależą od stopnia utrudnienia odpływu krwi z płuc. Jeżeli otwór w przegrodzie dzielącej przedsionek jest mały, objawy występują zaraz po urodzeniu i szybko postępują. Rozwój fizyczny dziecka jest wówczas upośledzony. Około 70% dzieci, u których nie podjęto leczenia chirurgicznego, umiera przed ukończeniem 1. roku życia w wyniku nadciśnienia płucnego i niewydolności krążenia.

Leczenie
Leczenie chirurgiczne należy podjąć natychmiast po ustaleniu rozpoznania. Operacja polega na wycięciu włóknistej przegrody dzielącej lewy przedsionek.

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej