Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Skorygowane przełożenie dużych naczyń

W skorygowanym przełożeniu dużych naczyń (corrected transposition of the great arteries, L-TGA, CCTGA) krew żylna spływa do prawego przedsionka, przez zastawkę dwudzielną kierowana jest do lewej komory, a następnie opuszcza lewą komorę przez pień płucny i pompowana jest do płuc. Powracająca z płuc krew spływa do lewego przedsionka i dalej przepływa do prawej komory, z której wychodzi aorta kierująca utlenowaną krew do krążenia systemowego. Krążenie krwi jest więc prawidłowe i wada – pod warunkiem, że nie towarzyszą jej inne wady serca– może się nigdy nie ujawnić. Niekiedy obserwuje się zaburzenia przewodzenia impulsów w układzie przewodzącym w związku z nieprawidłową budową tego układu (blok przedsionkowo-komorowy).

 L-TGA

A. Zdrowe serce B. Skorygowane przełożenie dużych naczyń

 

Leczenie
Bezwzględnym wskazaniem do leczenia operacyjnego tej wady serca jest stwierdzenie wad towarzyszących. Rodzaj zabiegu zależy od szczegółowej anatomii wady (operacja Jatene’a, operacja Senninga lub Mustarda).

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej