Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Ubytek przegrody międzykomorowej

W wrodzonej wadzie serca pod postacią ubytku przegrody międzykomorowej (ventricular septal defect – VSD) stwierdza się brak fragmentu przegrody oddzielającej obie komory.

Może występować w postaci izolowanej lub współistnieć z innymi wadami: przetrwałym przewodem tętniczym, zespołem Fallota, przełożeniem wielkich naczyń, zarośnięciem zastawki trójdzielnej, zarośnięciem zastawki pnia tętnicy płucnej, przerwaniem łuku aorty lub wspólnym pniem tętniczym.

 

 VSD

 

A. Zdrowe serce B. Ubytek przegrody międzykomorowej

 

W zależności od lokalizacji wyróżnia się 4 typy ubytków przegrody międzykomorowej:

  • ubytek okołobłoniasty
  • ubytek typu kanału przedsionkowo-komorowego
  • ubytek podpłucny
  • ubytek mięśniowy

 VSD typy ubytkow

 

Objawy
Objawy zależą od wielkości ubytku i wielkości przecieku. Na mały ubytek może wskazywać jedynie głośny szmer skurczowy. Duży ubytek przegrody międzykomorowej już w pierwszych miesiącach życia wywołuje nasilone objawy niewydolności krążenia z przyspieszonym oddechem, tachykardią i zahamowaniem przyrostu masy ciała. 

Leczenie
Niemowlęta, u których wystąpiły niepoddające się leczeniu farmakologicznemu objawy niewydolności krążenia, wymagają leczenia operacyjnego już w pierwszych miesiącach życia. U pozostałej grupy dzieci leczenie należy przeprowadzić około 1. roku życia, kiedy możliwość spontanicznego zamknięcia się ubytku jest już niewielka. Większość ubytków zamyka się łatą. Małe ubytki udaje się niekiedy zamknąć przez zeszycie.

W przypadku bardzo licznych mięśniowych ubytków, których zlokalizowanie i szczelne zamknięcie jest praktycznie niemożliwe, wykonuje się banding – operację zwężenia pnia tętnicy płucnej opaską.

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska, prof. Joanna Książyk
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej