Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej (atrial septal defect – ASD) to wrodzona wada serca polegająca na braku fragmentu ściany oddzielającej dwa przedsionki.

 

ASD

A. Zdrowe serce B. Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej

 

 Wyróżnia się 4 typy ubytków przegrody międzyprzedsionkowej:

  • Ubytek typu otworu pierwotnego (ostium primum atrial septal defect – ASD I)
  • Ubytek typu otworu wtórnego (ostium secundum atrial septal defect – ASD II)
  • Ubytek typu zatoki żylnej (sinus venosus atrial septal defect – ASD-sv)
  • Ubytek typu zatoki wieńcowej (coronary sinus atrial septal defect – ASD-cs)

 ASD typy ubytkow

 

Niezwykle rzadko obserwuje się postać zwaną wspólnym przedsionkiem, w której stwierdza się całkowity brak przegrody międzyprzedsionkowej. Znaczna część (ok. 35%) niewielkich ubytków typu otworu wtórnego zamyka się samoistnie w 1. roku życia.

Objawy
Ubytek przegrody międzyprzedsionkowej rzadko daje objawy kliniczne we wczesnym dzieciństwie. U młodszych dzieci, jako jedyne objawy mogą występować częste zakażenia układu oddechowego oraz duszność w trakcie wysiłku fizycznego. U dzieci starszych w okresie dorastania niekiedy rozwijają się objawy prawokomorowej niewydolności krążenia i zaburzeń rytmu serca (trzepotanie i migotanie przedsionków).

Leczenie
Ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej stanowi wskazanie do leczenia operacyjnego, podejmowanego zwykle w wieku przedszkolnym. Ubytki międzyprzedsionkowe typu otworu wtórnego zszywa się najczęściej niewchłanialnym szwem ciągłym. Jeżeli ubytek jest rozległy lub stwierdza się mnogie ubytki przegrody międzyprzedsionkowej, do zamknięcia wykorzystuje się łatę z osierdzia dziecka lub z tworzywa sztucznego.

 ASD korekcja lata
 

W przypadku niewielkich ubytków typu otworu wtórnego możliwe jest ich zamknięcie za pomocą „korków” wprowadzanych przezskórnie podczas zabiegu interwencyjnego. Do zamykania interwencyjnego kwalifikują się ubytki z rąbkami przegrody, które umożliwiają zaczepienie zapinki. Dziecko powinno mieć powyżej 10 kilogramów masy ciała.

 ASD korekcja Amplatz
  

Ubytki zamyka się najczęściej zapinką Amplatza (Amplatzer Septal Occluder – ASO).

 ASD zapinka Amplatz

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej