Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Wrodzone wady serca są to nieprawidłowości w strukturze serca lub w jego czynności, występujące od chwili urodzenia. Wyróżnia się następujące typy wrodzonych wad serca:

  • ubytki przegród serca
  • nieprawidłowe odejścia dużych tętnic
  • połączenia pomiędzy dużymi tętnicami
  • nieprawidłowe spływy dużych żył do serca
  • zwężenia lub zarośnięcia zastawek lub naczyń.

Zaburzenia czynnościowe najczęściej dotyczą przewodnictwa przedsionkowo-komorowego; występują samodzielnie lub współistnieją z wadami anatomicznymi.

Ocenia się, że częstość występowania wad serca wynosi 0,6–0,8% żywo urodzonych noworodków, co oznacza, że w Polsce każdego roku rodzi się około 3000 dzieci z tym schorzeniem. Wady częściej obserwuje się u wcześniaków i noworodków o małej masie ciała.

Dotychczas nie określono jednoznacznie przyczyn powstawania wrodzonych wad serca. Prawdopodobnie o ich rozwoju decyduje nie jeden, ale cały zespół czynników genetycznych i środowiskowych. Ryzyko urodzenia dziecka z wadą serca wzrasta u matek chorujących na różyczkę w pierwszym trymestrze ciąży, uzależnionych od alkoholu, a także cierpiących na cukrzycę. Częściej występują również u noworodków z zaburzeniami chromosomalnymi, takimi jak zespół Downa czy zespół Turnera.
Śmiertelność dzieci z poszczególnymi wadami serca jest zróżnicowana, ale dla wszystkich najbardziej niebezpieczny jest okres noworodkowy i niemowlęcy. Bez podjęcia odpowiedniego leczenia około 50% spośród nich umiera w pierwszym roku życia. Leczenie chirurgiczne, wspomagane przez kardiologiczne zabiegi interwencyjne, stanowi jedyną skuteczną metodę terapii. Na szczęście obecnie w zasadzie wszystkie wrodzone wady serca mogą być skorygowane chirurgicznie.

SCHEMAT ZDROWEGO SERCA SCHEMAT WADY SERCA
Zdrowe serce

   

Kontur serca

   

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej