Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Wspólny pień tętniczy

Wspólny pień tętniczy (truncus arteriosus communis – TAC) jest to pojedyncze naczynie wychodzące z serca, które dzieli się na aortę wstępującą, tętnice płucne oraz tętnice wieńcowe.

 

TAC

A. Zdrowe serce B. Wspólny pień tętniczy

 

Klasyfikacja tej wrodzonej wady serca na podstawie anatomii odejścia tętnic płucnych od aorty obejmuje:

  1. Typ I – od wspólnego pnia tętniczego odchodzi pień płucny, który dzieli się na prawą i lewą tętnicę płucną.
  2. Typ II – prawa i lewa tętnica płucna odchodzą bezpośrednio od wspólnego pnia, a ich ujścia położone są obok siebie.
  3. Typ III – prawa i lewa tętnica płucna odchodzą bezpośrednio od wspólnego pnia, a ich ujścia są od siebie oddalone.
  4. Typ IV – tętnice płucne nie odchodzą od wspólnego pnia; płuca zaopatrywane są przez tętnice odchodzące od aorty zstępującej.

 

TAC klasyfikacja

A. Typ I B. Typ II C. Typ III D. Typ IV

 

Ubytek w przegrodzie międzykomorowej zlokalizowany jest poniżej wspólnego pnia tętniczego i występuje u prawie wszystkich dzieci z tą wadą. Liczba płatków zastawki wspólnego pnia waha się od 3 do 5. Pierścień zastawki najczęściej znajduje się nad ubytkiem przegrody międzykomorowej, rzadziej nad prawą komorą. W około 14% przypadków wadzie towarzyszy niedorozwój lub przerwanie łuku aorty, a u około 50% współistnieją nieprawidłowości w odejściu, przebiegu lub liczbie naczyń wieńcowych.

Objawy
W związku ze stosunkowo wysokim oporem płucnym w pierwszych dniach po urodzeniu, głównym objawem jest umiarkowana sinica. Wraz ze spadkiem oporu płucnego w 2.–3. miesiącu życia nasila się przeciek lewo-prawy i pojawiają się objawy niewydolności krążenia (przyspieszenie czynności serca, duszność, szybkie męczenie się podczas karmienia, pocenie się). W czasie osłuchiwania zwraca uwagę głośny szmer.

Leczenie
Całkowitą korekcję wady przeprowadza się w wieku wczesnoniemowlęcym (2.–4. miesiąc życia), w momencie pojawienia się objawów niewydolności krążenia. Dłuższe odraczanie operacji wiąże się z ryzykiem szybkiego rozwoju nieodwracalnego nadciśnienia płucnego.

 

TAC korekcja

Wspólny pień tętniczy po korekcji

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej