Strefa rodzicaMetody leczenia

Zabiegi lecznicze (interwencyjne)

Zabiegi lecznicze, zwane inaczej zabiegami interwencyjnymi, przeprowadza się metodą przezskórną w trakcie cewnikowania serca. Wybór zabiegu i metody zależy od rodzaju wady serca dziecka.

Zabiegi interwencyjne polegają na poszerzaniu zwężonych, bądź zamykaniu nieprawidłowych naczyń lub połączeń wewnątrzsercowych.
W procesie leczenia dziecka z zespołem niedorozwoju lewego serca może zapaść decyzja o tzw. leczeniu hybrydowym, czyli jednoczasowym leczeniu przez kardiochirurga i kardiologa interwencyjnego, wówczas w pierwszym etapie leczenia kardiochirurg zakłada opaski zwężające na obie tętnice płucne, a kardiolog interwencyjny zakłada stent do przewodu tętniczego, co pozwala utrzymać jego drożność.
W przypadku błoniastego zarośnięcia zastawki płucnej bez ubytku międzykomorowego z dobrze wykształconą prawą komorą, istnieje możliwość interwencyjnego udrożnienia tej zastawki, przy użyciu fal radiowych.

Niektóre wrodzone wady serca można całkowicie wyleczyć za pomocą kardiologii interwencyjnej.
Są to:

  • izolowane zwężenie zastawki pnia płucnego,
  • przetrwały przewód tętniczy, jeśli występuje jako wada izolowana u dziecka powyżej 10 kg masy ciała,
  • wybrane ubytki przegrody międzyprzedsionkowej,
  • wrodzone zwężenie cieśni aorty u starszych dzieci,
  • wrodzone lub nabyte zwężenia tętnic płucnych.

Należy pamiętać, że kwalifikacja do zabiegu zależy od wieku pacjenta, jego masy ciała oraz szczegółów anatomicznych wady.
Inne zabiegi pediatrycznej kardiologii interwencyjnej to zabiegi ratujące życie lub zabiegi wykonywane przy złożonych wadach serca, najczęściej jako kolejne etapy leczenia kardiochirurgiczno-interwencyjnego, np. zabieg Rashkinda lub poszerzanie zwężonych tętnic płucnych.

Autor: prof. Joanna Książyk
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej