Strefa rodzicaZaburzenia rytmu

Zaburzenia rytmu serca występują, gdy zakłócony zostanie normalny rytm pracy serca – gdy serce bije zbyt powoli, zbyt szybko lub nieregularnie. Ponieważ jednak serce nie pracuje jednostajnie jak maszyna, większość odchyleń rytmu serca jest naturalna. Szczególnie u dzieci serce od czasu do czasu bije niemiarowo. Dlatego o zaburzeniach rytmu mówimy tylko wówczas, jeśli zmiany rytmu serca powodują upośledzenie jego czynności.
Zaburzenia rytmu serca mogą ujawnić się już w wieku niemowlęcym, być następstwem operacji serca lub zapalenia mięśnia sercowego.