Strefa rodzicaPowikłania wad serca

Zespół Fallota po korekcji

Zespół (tetralogia) Fallota jest najczęściej występującą siniczą wadą serca. Pacjenci z tym zespołem od ponad 50 lat są z powodzeniem leczeni chirurgicznie. Skuteczność leczenia pacjentów obarczonych zespołem Fallota jest jednym z największych osiągnięć w chirurgii wrodzonych wad serca.

Jednakże u 5–25% pacjentów, w drugiej lub trzeciej dekadzie od korekcji wady, pojawiają się różne problemy kliniczne wymagające leczenia farmakologicznego, interwencyjnego zabiegu kardiologicznego lub ponownej operacji.

W okresie odległym najistotniejsze dolegliwości pacjentów po korekcji zespołu Fallota, takie jak: postępujące ograniczenie wydolności wysiłkowej i pogorszenie jakości życia, związane są przede wszystkim z dysfunkcją prawej komory i zaburzeniami rytmu serca. Najgroźniejszym późnym następstwem są nagłe zgony.

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej