Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Zespół niedorozwoju prawego serca

Zarośnięcie lub zwężenie zastawki trójdzielnej z niedorozwojem prawej komory oraz zwężeniem lub zarośnięciem zastawki płucnej nazywa się zespołem niedorozwoju prawego serca (hypoplastic right heart syndrome – HRHS). Struktury te mogą być w różnym stopniu niedorozwinięte, ale ich wspólną cechą jest zmniejszony przepływ płucny. Krążenie płucne jest zaopatrywane przez przewód tętniczy (przewodozależny przepływ płucny).
Ponieważ ta wrodzona wada serca należy do grupy wad o typie serca jednokomorowego, wymaga trzyetapowego leczenia operacyjnego zakończonego operacją Fontana.

  SV - HRHS

A. Zdrowe serce B. Zespół niedorozwoju prawego serca

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej