Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Zwężenie cieśni aorty (koarktacja aorty)

Zwężenie cieśni aorty (coarctation of the aorta – CoA) to wrodzona wada serca polegająca na przewężeniu światła aorty w odcinku jej cieśni, tj. pomiędzy lewą tętnicą podobojczykową a przyczepem przewodu tętniczego Botalla.
Koarktacja aorty występuje w dwóch postaciach: niemowlęcej i dorosłych.

CoA 

A. Zdrowe serce B. Koarktacja aorty – postać niemowlęca C. Koarktacja aorty - postać dorosłych

 

Objawy
Duże zwężenie cieśni aorty ujawnia się w wieku noworodkowym. Oprócz objawów ciężkiej niewydolności krążenia (szybka czynność serca, duszność, powiększenie wątroby), z powodu zamykania się przewodu tętniczego obserwuje się objawy upośledzonego przepływu krwi przez narządy (mała produkcja moczu, zimne kończyny, kwasica metaboliczna). Tętno na kończynach dolnych jest słabo wyczuwalne.
W przeciwieństwie do dramatycznych objawów niemowlęcej postaci koarktacji aorty ujawniających się w pierwszych dniach życia, postać dorosłych przez wiele lat przebiega bezobjawowo. Często pierwszymi objawami są powikłania zwężenia cieśni aorty (choroba wieńcowa, udar mózgu).

Leczenie
Stwierdzenie zależnego od przewodu tętniczego Botalla przepływu w dużym krążeniu u noworodka w ciężkim stanie jest bezwzględnym wskazaniem do włączenia ciągłego wlewu prostaglandyny E1 (alprostadyl, prostin VR) jeszcze przed ustaleniem dokładnego rozpoznania. Stabilizacja stanu dziecka wymaga też często rozpoczęcia sztucznej wentylacji.
Po ustabilizowaniu stanu dziecka należy niezwłocznie podjąć leczenie operacyjne. Obecnie stosowane są trzy techniki chirurgiczne:

W przypadku pooperacyjnego zwężenia cieśni aorty (tzw. rekoarktacji aorty) i we wrodzonej koarktacji aorty u starszych dzieci zamiast leczenia operacyjnego proponuje się leczenie interwencyjne, tzw. angioplastykę balonową lub wprowadzenie stentu.

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej