Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Zwężenie lub niedomykalność zastawki mitralnej

Wrodzone wady zastawki mitralnej występują bardzo rzadko i zazwyczaj (75–95%) towarzyszą innym wrodzonym wadom serca. Manifestują się upośledzeniem funkcji zastawki: zwężeniem (mitral stenosis – MS) i/lub niedomykalnością (mitral regurgitation – MR). Zmiany mogą dotyczyć wszystkich elementów aparatu zastawkowego: pierścienia, płatków, strun ścięgnistych i mięśni brodawkowatych.

Wyróżnia się trzy typy zwężeń zastawki mitralnej: nadzastawkowe, zastawkowe i podzastawkowe.

 MV budowa

 

MV stenoza

 

 

Objawy
Wśród objawów wady zastawki mitralnej należy wymienić: duszność, szybkie męczenie się przy karmieniu, częste infekcje układu oddechowego oraz niedobór masy ciała. Znacznego stopnia niedomykalność lub zwężenie zastawki ujawnia się już w niemowlęctwie w postaci zespołu małego rzutu serca i może stanowić zagrożenie życia dziecka.

Leczenie
Ze względu na liczne powikłania oraz konieczność kilku ponownych operacji związanych z wszczepieniem sztucznej lub biologicznej zastawki, postępowaniem zalecanym u dzieci jest chirurgiczna plastyka zastawki, pozwalająca jak najdłużej odroczyć jej wymianę.
Jeżeli plastyka nie jest możliwa, jedynym rozwiązaniem jest wymiana zastawki na sztuczną: mechaniczną lub biologiczną.

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej

 

 MV film AHA