Strefa rodzicaWrodzone wady serca

Zwężenie zastawki tętnicy płucnej

Zwężenie zastawki tętnicy płucnej (pulmonary stenosis – PS) to wrodzona wada serca polegająca na utrudnieniu przepływu krwi na poziomie zastawki tętnicy płucnej.
Zwężenie zastawki tętnicy płucnej powstaje w wyniku częściowego zrośnięcia płatków zastawki lub wykształcenia przepony z centralnie umieszczonym otworem. Zrośnięte płatki tworzą kopułę, która może przyrastać do ściany pnia tętnicy płucnej, powodując jej nadzastawkowe zwężenie.

 

PS

 

A. Zdrowe serce B. Zwężenie zastawki tętnicy płucnej

 

Objawy
Łagodne zwężenie zastawkowe tętnicy płucnej przebiega zwykle bezobjawowo. U dzieci ze zwężeniem umiarkowanym może wystąpić sinica na skutek przecieku prawo-lewego przez otwór owalny lub przez ubytek przegrody międzyprzedsionkowej. Z czasem może dojść do duszności i ograniczenia wydolności wysiłkowej. Zwężenie dużego stopnia prowadzi do niewydolności prawej komory i – jeżeli występuje komunikacja międzyprzedsionkowa – do sinicy.

Leczenie
Dzięki postępom w kardiologii inwazyjnej łagodne i umiarkowane zwężenie zastawki tętnicy płucnej nie wymaga obecnie leczenia operacyjnego. U pacjentów, u których w badaniu echokardiograficznym i angiograficznym nie stwierdza się innych anomalii wewnątrzsercowych, wskazane jest poszerzenie zwężonej zastawki w czasie zabiegu tzw. walwuloplastyki płucnej. Do zabiegu wykorzystuje się walwuloplastyczne cewniki balonowe, które w trakcie napełniania zwiększają swoją średnicę, przez co „rozklejają” lub „rozrywają” zrośnięte płatki zastawki, poszerzając jej ujście.

 

Przezskorna balonowa plastyka PV

 

Zupełnie inny charakter ma ta sama wada u noworodków, u których objawy kliniczne pojawiają się w pierwszych godzinach życia - tzw.„krytyczne” zwężenie zastawki płucnej. Konieczny jest wówczas ciągły, dożylny wlew prostaglandyny E1 – leku utrzymującego otwarty przewód tętniczy. Ryzyko związane z walwuloplastyką jest u takich pacjentów większe.

Zabieg kardiochirurgiczny, najczęściej tzw. otwartą komisurotomię, rozważa się jedynie w przypadku braku efektu leczenia interwencyjnego, głównie u dzieci z dysplastyczną zastawką tętnicy płucnej.

 

Autorzy: prof. Edward Malec, dr hab. Katarzyna Januszewska, prof. Joanna Książyk
Źródło: „Moje dziecko ma wadę serca”
pod red.: prof. E. Malca, dr hab. K. Januszewskiej, M. Pawłowskiej