Kampania społeczna

Strona internetowa wada-serca.pl powstała w celu szerokiego udostepnienia rzetelnej informacji na temat problematyki wad serca osobom spoza wąskiego grona specjalistów.
Kierujemy ją do wszystkich zainteresowanych, w szczególności rodziców chorych dzieci oraz dorosłych, młodzieży i dzieci z wrodzonymi wadami serca.

Z własnego doświadczenia wiemy, jak ważny jest prosty i czytelny przekaz umożliwiający zrozumienie i przyswojenie trudnej wiedzy medycznej dotyczącej wad serca. Dlatego cieszymy się, że dzięki współpracy z wybitnymi specjalistami udało nam się stworzyć ogólnodostępny portal łączący rzetelną wiedzę zarówno medyczną, jak i pochodząca bezpośrednio z doświadczeń osób z wadami serca oraz ich rodzin. Wierzymy, że uzupełniany z roku na rok o aktualne informacje, stanie się on niezastąpionym źródłem wiedzy dla szerokiego grona odbiorców, wpływając jednocześnie na poprawę jakości życia osób z wadami serca w Polsce.

Partnerami kampanii są osoby i organizacje zaangażowane w działania na rzecz ochrony i promocji zdrowia oraz poprawę szeroko pojętej opieki nad dziećmi i dorosłymi z wrodzonymi wadami serca.

 

bb